App FMarket

 

App FMarket

FMarket là viết tắt của Fund (quỹ) và Market (thị trường): một nền tảng tài chính dành cho các nhà đầu tư chứng khoán, tài chính ra hoạt động từ năm 2018, do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp phép. Fmarket là một ứng dụng giúp nhà đầu tư mua các chứng chỉ quỹ từ các quỹ đầu tư tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm: Quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu và quỹ cân bằng.

Lượng khách hàng sử dụng FMarket khá đông đảo và là một trong những ứng dụng phổ biến tại Việt Nam. Nguyên nhân là vì nền tảng này đảm bảo được uy tín vì được cấp phép từ Ủy ban Chứng Khoán. Và trên nền tảng cung cấp cho khách hàng nhiều chứng chỉ quỹ đầu tư lớn và chất lượng. Tuy vậy, sàn vẫn còn một số điểm hạn chế cần được khắc phục để có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Xem chi tiết app FMarket tại: https://hethongtienao.com/fmarket/

#hethongtienao #chungkhoan #fmarket #fund #market #stock