Renec coin

Cách đào Renec coin trên Renitano

Renec coin là gì? Renec coin là đồng token quản trị trên sàn Remitano, và là đồng coin nền tảng trên nhiều sàn phi tập trung. Renec coin được dùng để thực thi các smart contract phức tạp và ký quỹ, giảm các chi phí trên sàn Remitano. Renec token phát triển theo giao thức DPoS và hoạt động trên blockchain Remitano network. Remitano Network là một tập hợp nhiều blockchain. 

Renec coin có nhiều tiện ích: Remitano Network linh hoạt khả năng mở rộng. Công nghệ giao tiếp xuyên chuỗi blockchain. Checksum – giao dịch RENEC coin an toàn. Và sử dụng giao thức DPoS. Cách để đào Renec coin trên Remitano như sau: Tải ứng dụng →  đăng ký tài khoản → kiếm renec (android) / Remitano Network (ios) → Kéo xuống để đảo RENEC. Lưu ý: Sau 24 giờ đăng ký tài khoản và xác minh điện thoại cấp độ 1, người dùng có thể đào RENEC coin 1 lần duy nhất. Xem chi tiết tại: Renec coin.